Arazi Sistemleri

Arazi tipi güneş enerji santrallerinde ticarileşmiş ve maksimum kazanç elde edilebilir.

Kaliteli açık arazi güneş enerji santrali ancak iyi bir solar kurulum firması tarafından kurulabilir. İyi bir güneş enerjisi santrali firması:

 • Uluslararası standartlara göre GES kurulum hizmeti vermek üzere organize olmuştur.
 • Güçlü bir finansal yapıya sahiptir.
 • Finansman ve sigorta işlemlerinde solar enerji yatırımcısına yol gösterir.
 • Standartlar ve mevzuat kapsamında arazi, iklim ve çevre şartlarına en uygun güneş enerjisi santralini tasarlar.
 • Solar Enerji Santral Projelerini hazırlar, ilgili onay birimine sunar. Projeleri sorunsuz onaylatır.
 • Solar panel, inverter, solar konstrüksiyon montaj ekipmanı, AC/DC kablolar ve Yüksek Gerilim teçhizatında finansal gücü yüksek tedarikçilerin kalitesi kanıtlanmış ürünlerini uygun fiyatlarla yatırımcısına sunar.
 • Yasal izinler, imar işlemleri, arazi düzeltme / hafriyat gibi yan hizmetleri de müşterisine yüksek kalite ve uygun fiyatla sunar.
 • Uluslararası proje yönetim standartlarına uygun olarak solar enerji santralini kurup devreye alır.
 • Güneş enerjisi santralini optimize ederek maksimum güçte çalışmasını sağlar.
 • Proje planına uyar, projeyi zamanında bitirir.
 • Şantiyeyi iyi organize eder, kaliteli işçilik sunar.
 • Kabul işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlar.
 • Varsa yatırımcının işletme teknik ekibini eğitir.
 • Yasal mevzuatı yakından takip eder. Solar Proje sürecini yasal mevzuat kapsamında riske sokacak tehditleri önler, bu konuda yatırımcıyı bilgilendirir, uyarır.

Çeker Solar bu hizmet kalemlerinin tamamında rüştünü ispat etmiş bir güneş enerjisi firmasıdır.